Jobbar på fixa flytten till nya databaser och updatera kod.